Wetenschappelijk bewijs acupunctuur bij depressie en MS

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont de effectiviteit van acupunctuur aan. Recentelijk zijn er twee onderzoeken uitgevoerd naar het effect van acupunctuur. Een groot opgezet onderzoek bij patiënten met matige tot ernstige depressie en een ander onderzoek naar het effect van acupunctuur op pijn en andere klachten bij MS.

Acupunctuur bij depressie

Het doel van het onderzoek bij depressie was om de effectiviteit van acupunctuur te vergelijken met counseling en reguliere gezondheidszorg bij patiënten die ondanks een reguliere behandeling last bleven houden van hun depressieve klachten. Het onderzoek duurde 3 maanden. Aan het onderzoek namen 755 patiënten deel. De patiënten werden verdeeld over 3 groepen, één groep werd behandeld met acupunctuur, één groep kreeg counseling en een derde groep werd behandeld met antidepressiva.

Uit het onderzoek bleek dat bij 33% van de patiënten de behandeling met acupunctuur succesvol was. Dit was significant meer dan patiënten die behandeld werden met reguliere zorg (o.a. antidepressiva), waarbij het succespercentage 19% was. Patiënten die behandeld werden met acupunctuur hadden daarnaast ook meer depressievrije dagen en minder behandelingen nodig voor eenzelfde resultaat ten opzichte van patiënten met counseling. Kortom uit het onderzoek blijkt dat acupunctuur een betere therapie is voor mensen met matige tot ernstige depressie dan behandeling met reguliere zorg.

Acupunctuur bij MS

In een ander onderzoek onder 20 patiënten met MS, die al behandeld werden met acupunctuur, werd eveneens het gunstige effect van behandeling met acupunctuur aangetoond. De patiënten werd gevraagd een vragenlijst in te vullen over pijnverlichting en het gebruik van pijnstillers, hun slaappatroon, verbetering in stemming, energieniveau en problemen met mobiliteit.

Alle patiënten beschreven een afname in pijn. Meer dan de helft van de patiënten kon hierdoor het gebruik van pijnstillers afbouwen of zelfs staken. Ook ervaarden patiënten een verbetering in hun slaappatroon, hun stemming, energieniveau en mobiliteit. Hieruit blijkt dat patiënten met MS duidelijk baat kunnen hebben bij behandeling met MS.

Tot slot

Het onderzoek van acupunctuur bij matige tot ernstige depressie toont duidelijk het effect aan wat acupunctuur kan betekenen voor patiënten met depressie. Uit beide onderzoeken blijkt dat acupunctuur de kwaliteit leven van patiënten kan verbeteren door de invloed van acupunctuur op pijn, stemming, slaappatronen en energieniveau.

U kunt meer informatie over behandeling van depressie of chronische ziekten zoals reuma en MS lezen op deze website.