Agenda

Ben je al klant bij mij? Je kunt dan zelf je acupunctuur afspraak inplannen via de online agenda. Heb je nog geen inlogcode? Vraag dan je inlogcode bij mij op.

Kom je voor het eerst voor een afspraak? Neem dan contact met mij op T 06-19173050 of mail mij op acupunctuur@acupunctuurbijmarjolein.nl

Voorwaarden bij het maken van een acupunctuur afspraak

  • Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die nodig zijn voor het declareren van de nota bij jouw zorgverzekeraar, zoals jouw NAW-gegevens, de datum en een korte omschrijving van de behandeling. De nota krijg je per email toegestuurd. Het bedrag kun je pinnen of contant betalen aan het einde van het consult. Met de nota kun je zelf de kosten bij je zorgverzekeraar declareren.
  • Je kunt tot 48 uur van tevoren kosteloos de afspraak afzeggen of wijzigingen. Afzeggingen of wijzigingen binnen 48 uur voor de afspraak worden genoteerd als “no show”. Bij “no show” breng ik het bedrag van het consult alsnog in rekening. Dit geldt ook bij verhindering door verkeersomstandigheden, door werk of bij het vergeten van de afspraak.
  • Ik verwacht van je dat je eerlijk bent over het gebruik van alcohol, sigaretten en geneesmiddelen. Gebruik 24 uur voor de behandeling geen alcohol, omdat dit het effect van de behandeling vermindert.
  • Tijdens het consult geef ik leefstijladviezen. Voor een maximaal effect van de  behandeling is het raadzaam deze op te volgen.

Hoe waarborg ik jouw privacy?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). In jouw dossier staan aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelend therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik en de leverancier van de praktijksoftware hebben als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Met de leverancier heb ik de afspraak dat zij zich ook houden aan de geheimhoudingsplicht, die geldt voor mij.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden alleen met jouw expliciete toestemming:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntdossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.