Agenda

Ben je al klant bij mij? Dan heb je een inlogcode en wachtwoord van mij gekregen. Je kunt dan zelf je acupunctuur afspraak inplannen via de online agenda.

Kom je voor het eerst voor een afspraak? Neem dan contact met mij op T 06-19173050 of mail mij op acupunctuur@acupunctuurbijmarjolein.nl

Voorwaarden bij het maken van een acupunctuur afspraak

  • Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar, zoals uw NAW-gegevens, de datum en een korte omschrijving van de behandeling. De nota krijg je per email toegestuurd. het bedrag kun je pinnen of contant betalen aan het einde van het consult. Met de nota kun je zelf de kosten bij je zorgverzekeraar declareren.
  • Je kunt tot 48 uur van tevoren kosteloos de afspraak afzeggen. Daarna breng ik het bedrag alsnog in rekening. Dit geldt ook bij verhindering door file of andere verkeersomstandigheden of bij het vergeten van de afspraak.
  • Ik verwacht van je dat je eerlijk bent over het gebruik van alcohol, sigaretten en geneesmiddelen. Gebruik 24 uur voor de behandeling geen alcohol, omdat dit het effect van de behandeling vermindert.
  • Tijdens het consult geef ik leefstijladviezen. Voor een maximaal effect van het behandeltraject is het raadzaam deze op te volgen.

Hoe waarborg ik uw privacy?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden alleen met uw expliciete toestemming:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.