Missie en visie op gezondheid

Mijn visie op gezondheid is dat wij allemaal het vermogen in ons hebben om onszelf te genezen en ook jij dit kan leren door je mindset en leefstijl aan te passen.

Het is mijn missie jou te helpen bewust te worden van de factoren, die jouw gezondheid beïnvloeden en handvatten aan te reiken hoe je hiermee om kunt gaan, zodat je de keuzes kan maken om jouw genezingsproces te bevorderen en je meer gezondheid en levensgeluk kan ervaren.

 

“Van alle processen die door iemands bewustzijn kunnen worden beïnvloed, is genezing één van de belangrijkste.”

– Deepak Chopra 2018

 

Visie op gezondheid, ziekte en genezing

De laatste jaren is de visie op gezondheid flink aan het kantelen in Nederland. In 2014 introduceerde Machteld Huber het begrip Positieve gezondheid* waarmee uitgedrukt wordt dat Gezondheid niet (meer) de afwezigheid van ziekte is, maar het vermogen omvat om te gaan met de uitdagingen van het leven. Veerkracht is hierbij een kernwoord. Inmiddels wordt deze definitie breed omarmd door gezondheidsorganisaties, professionals, tot en met het ministerie van VWS aan toe. Dat is een enorme winst. Een mens is immers zoveel meer dan zijn ziekte.

De vraag naar wat ziekte is blijft onbeantwoord in de nieuwe definitie. Onze visie daarop is dat ziekte een uiting van disbalans in het lichaam is. Wanneer we gehoor geven aan de signalen en kunnen luisteren naar wat het te vertellen heeft, kunnen we samenwerken met het lichaam. Dat betekent dat er een mogelijkheid is voor (zelf)genezing.

Ziekte als poging tot herstel

In je lichaam is een uitgebreid waarschuwingssysteem om aan te geven, waar conflicten ontstaan en waar jouw persoonlijke grenzen liggen, fysiek, emotioneel en mentaal. Dit helpt jou je gedrag aan te passen aan de omstandigheden en te doen wat je nodig hebt om jezelf in veiligheid te brengen en te herstellen van de ontstane stress. Simpele voorbeelden hiervan zijn dat je moe bent en gaat rusten en wanneer je honger voelt gaat eten. Veel mensen hebben op basis van hun opvoeding, sociale oordelen en maatschappelijke verwachtingen geleerd om hun interne waarnemingssysteem uit te zetten. Ze zijn daardoor ontkoppeld van hun beleving van zichzelf en van hun omgeving. Dat is de basis van het interne conflict en het ontstaan van ziekte.

Ziekte is een poging tot herstel. De oorzaak is vaak sociaalemotionele stress en een negatieve mindset. Zoals ergens mee in je maag zitten, de schrik die je om het hart slaat, werk dat je leeg zuigt. Het is een gezonde, biologische overlevingsreactie van het lichaam bij onverwerkte emotionele belasting. Voor het lichaam is dit een intern conflict. Dit conflict stagneert de levensenergie en vraagt om een oplossing. Een symptoom is van hieruit gezien een teken van het lichaam dat het een genezing nodig heeft. Jij kunt jouw genezingsproces bevorderen door bewuste keuzes te maken, die jouw zelfgenezend vermogen stimuleren.

Samenwerken met jouw lichaam

Het zelfgenezend vermogen blijkt uit het feit dat chronisch zieken spontane remissies van hun ziekte kunnen beleven. Deze spontane remissies ontstaan, wanneer je bereid bent voorbij jouw ziekte te kijken en je leefstijl aan te passen. Om tot genezing te komen is het belangrijk je vitaliteit te versterken, zodat je symptomen en langdurige ziekte kan voorkomen. Vanuit onze visie op gezondheid is het nodig samen te werken met je lichaam en te vertrouwen op je ingebouwde lichaamswijsheid. Dit kan niemand anders voor je doen, het is de relatie herstellen van jou met je lichaam! De weg naar genezing gaat via jou zelf en wordt dus zelfgenezing. Wat niet wil zeggen dat je het alleen hoeft te doen of geen hulp mag ontvangen. Het gaat om de verantwoordelijkheid volledig te nemen voor je eigen leven en je gezondheid.

Het bevorderen van zelfgenezing

Zelfgenezing vraagt om anders met jezelf om te gaan dan je tot nu toe geleerd hebt. Het vraagt erom meer vanuit zelfcompassie en zelfrespect om te gaan met jouw lichaam, gevoelens en normen en waarden. Wanneer jij geleerd hebt om jouw eigen gevoelens te ontkennen of in twijfel te trekken, kan dit leiden tot zelfdestructieve overtuigingen. Jij kan jouw zelfgenezing bevorderen door deze destructieve overtuigingen op te lossen en los te laten, oude reflexen te ontmantelen en gezonde gewoonten aan te nemen.

Waar het om gaat is jezelf, in geest en lichaam, op een andere manier te leren kennen. Wat jou hierin kan helpen is je bewust te worden van wie jij van nature al bent en wat jij hier wil brengen in dit leven in harmonie met jouw omgeving. Als cliënt ben jij voor mij daarom ook meer dan jouw ziekte. En ik gun jou de mogelijkheid om bewust van jouw leven te genieten op jouw unieke manier.