Behandeling van trauma met acupunctuur

Een trauma zet zich vast in het lichaam op lichamelijk, emotioneel en mentaal niveau. De psychosomatische en emotionele klachten, die door een trauma ontstaan kunnen met acupunctuur behandeld worden. Door de behandeling van trauma met het zetten van kleine naaldjes ontlaadt het lichaam de spanning en stress, die na een zijn opgeslagen. 

Herinnering van trauma in het lichaam

Wanneer we een traumatische ervaring hebben meegemaakt, dan slaan we deze op in het lichaam, voornamelijk in de hersenen en in het bindweefsel als gedachten en gerelateerde emoties. Het kan zijn dat we in ons huidige leven worden herinnerd aan een eerder meegemaakt trauma. Dit kan doordat je in een vergelijkbare situatie komt of doordat je iets meemaakt wat jou een zelfde angst bezorgd. De herinneringen van het vorige trauma worden dan opnieuw weer geactiveerd. De huidige situatie roept dan dezelfde lichamelijke sensaties op en het voelt alsof je het trauma weer meemaakt. De herinnering kan zowel uit beelden, geluiden, gedachten en gevoelens bestaan, die onderling allemaal met elkaar verbonden zijn en samen de herinnering vormen.

Zo kan je bijvoorbeeld wanneer je een auto-ongeluk hebt meegemaakt terwijl je R.E.M. op de radio hoorde, elke keer bij het horen van R.E.M. herinnerd worden aan het auto-ongeluk. Dit kan een scala aan emotionele reacties oproepen, zoals angst, schuldgevoel en verdriet. Rationeel weet je waarschijnlijk dat R.E.M. niks met het auto-ongeluk te maken heeft, maar jouw brein heeft deze koppeling gemaakt. Je kan deze koppeling op verschillende manieren ontladen. De meest gebruikte therapieën in de reguliere gezondheidszorg bij behandeling van trauma zijn EMDR en CGT. Beide behandeling zijn cognitief georiënteerd.

Waarom acupunctuur bij behandeling van trauma?

Acupunctuur werkt op emotionele en fysieke klachten, die zijn ontstaan na een trauma. Het kan deze onbewuste, weggestopte gevoelens in beweging brengen, waardoor de ruimte ontstaat om ze te verwerken en de traumatische ervaringen achter je te laten. Tegelijkertijd kan acupunctuur jou ook de innerlijke kracht geven om deze gevoelens aan te kijken, zodat ze je niet overweldigen. Acupunctuur kalmeert deze emoties en versterkt de innerlijke acceptatie van wat gebeurd is. Het ondersteunt op deze manier de verwerking.

De wisselwerking tussen innerlijke kracht en trauma

In mijn ervaring spelen er twee krachten een rol bij verwerking van trauma. De eerste is innerlijke kracht. Dit is de mate waarin wij sterk genoeg zijn om met de heftigheid van emoties om te gaan. Dit wordt vooral bepaald door ons basisvertrouwen en innerlijke support. Basisvertrouwen is het vertrouwen dat wij in onszelf hebben. Hebben wij het gevoel dat wij het aankunnen, dan is de kans groter dat wij ons goed door een trauma heen werken. Innerlijke support omvat de support die wij onszelf gunnen en kunnen ontvangen, zoals de steun van onze omgeving of het gevoel er te mogen zijn met onze gevoelens en emoties. Het maakt dat we ons veilig en gedragen voelen door onze omgeving.

Innerlijke kracht en support hebben we nodig om weerstand te kunnen bieden aan het trauma en ons er niet door te laten overweldigen. Innerlijke kracht en innerlijke support kun je zelf ook versterken door oefeningen. Een voorbeeld hiervan is de verwelkomingsoefening of jezelf bewust leren om uit de emotie te stappen, wanneer je er midden in zit.

De andere kracht is de intensiteit van het trauma. Daarmee bedoel ik de impact die het heeft op jou als persoon. Wanneer de heftigheid ervan jou overweldigt, kun je weinig weerstand bieden tegen de emoties, herinneringen en gedachten. Zij nemen als het ware jou over en beheersen jou leven. In zo’n geval is het verstandig medicatie te nemen om emoties te kalmeren, voordat je aan de slag gaat met verwerking. Als de intensiteit teveel is zeker als trauma over een langere periode heeft plaats gevonden zoals bij mishandeling, dan kun je het beste in kleine stukjes alle herinneringen verwerken.

Wil jij meer weten over behandeling van trauma met acupunctuur? Neem dan contact op Marjolein Kranendijk (acupuncturist, apotheker (n.p.), en coach): Tel 06-19173050.