Kosten en vergoeding acupunctuur

Algemeen

Het eerste consult is een intakegesprek. De acupunctuurbehandeling vindt plaats tijdens de vervolgconsulten. Een consult duurt 45 tot 60 minuten.

Prijzen van een consult

Kosten 1 consult/intakegesprek € 77,00

Vanaf 1 december wordt de prijs van een consult € 80,-

Aan het einde van de afspraak krijg je een nota mee, die je contant kunt betalen of pinnen. Met de nota kun je de kosten van de behandeling bij jouw zorgverzekeraar declareren.

Als je afzegt, dan liefst 48 uur van tevoren. Anders ben ik genoodzaakt het bedrag alsnog in rekening te brengen. Dit geldt ook bij verhindering door file of verdwalen.

Vergoeding acupunctuur

Afhankelijk van jouw aanvullende verzekering kun je de kosten voor het acupunctuurconsult geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen door jouw zorgverzekeraar. Er is geen verwijsbriefje van de huisarts voor nodig. Hoeveel je van jouw zorgverzekeraar vergoed krijgt, kun je vinden in de polisvoorwaarden of op de Zorgverzekeringwijzer.

Omdat acupunctuur wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering gaat dit niet af van het eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit het basispakket.

Als acupuncturist ben ik aangesloten bij de NVTCG Zhong 0711790009906 (www.zhong.nl) en de KAB (http://www.kab-klachten.nl/). De KAB is een overkoepelende organisatie, die de kwaliteit van de complementaire zorg waarborgt.

Wil je weten of acupunctuur geschikt is voor jou dan kun je kosteloos een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met mij, Marjolein Kranendijk, tel. 06-19173050.