Klachtenprocedure

Als therapeut wil ik er alles aan doen om jouw als cliënt zo goed mogelijk te begeleiden. Toch kan het zijn dat je op een bepaald moment niet helemaal tevreden bent. Wanneer je een klacht hebt over de behandeling, dan kun je deze klacht melden volgens de onderstaande klachtenprocedure.

Wat doe je als je een klacht hebt?

In de eerste instantie kun je de klacht bij mij melden. We kijken gezamenlijk wat jij nodig hebt om het conflict op te lossen. Blijf niet met een klacht lopen, maar meldt deze binnen 6 weken bij mij. Je kan mij hierover mailen of bellen.

Vind je het lastig om direct naar mij te komen of zijn wij er in een gesprek niet uitgekomen met elkaar, dan kun je de klachtenfunctionaris van de mijn beroepsvereniging, NVTCG Zhong, benaderen.

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kan je helpen jouw klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat je jouw verhaal kunt vertellen en zie je af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt de klachtenfunctionaris met jou een afspraak over de vervolgstappen.
Om in contact te komen met de klachtenfunctionaris van de Zhong kun je een e-mail sturen naar klachtenfunctionariszhong@gmail.com.

Geschilleninstantie

Blijkt het ook met hulp van de klachtenfunctionaris niet mogelijk jouw geschil met mij, als jouw therapeut, op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris jou verwijzen naar de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG). Deze onafhankelijke instantie behandelt jouw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist. Meer informatie kun je vinden in de SCAG folder.

Tuchtcollege en Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)

Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris jou naar het tuchtcollege van de vereniging waarbij jouw behandelaar is aangesloten. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen.

Klachten voor het tuchtcollege kunnen schriftelijk worden ingediend.
Tuchtcollege
Postbus 254
6700 AG Wageningen

Bron:

Gedeeltelijke tekst gebruikt van Koepel KAB, geraadpleegd 23-06-2022, http://www.kab-klachten.nl/uwklacht.asp